INFO Z JEDNÁNÍ RVF
24 Říjen 2016
Akce

INFO Z JEDNÁNÍ RVF

Dne 13.10. 2016 proběhlo osmé jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada schválila Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro období 1.1.-15.2. 2017 (zveřejněny na www.vinarskyfond.cz v části Podpory). Rada dále projednala aktuální stav příjmů a výdajů Fondu a zabývala se výsledky posledního průzkumu KPI značky Vína z Moravy, vína z Čech.