Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Kdy žádat o podpory z Vinařského fondu?

Termíny jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zemědělství, konkrétně jsou dva: od 1.ledna do 15. února a od 1.července do 15.srpna.

Dokdy musím zaplatit odvody fondu?

Odvody za víno se platí čtvrtletně (výjimkou jsou výrobci s roční produkcí do 20.000 l – ti platí jednou ročně vždy k 25.1. následujícího roku) a jsou splatné k 25. dni v měsíci následujícím po skončení daného čtvrtletí (tzn. za 1. čtvrtletí roku do 25.dubna). Povinnost platit vzniká v okamžiku, kdy množství vína uvedeného do oběhu v kalendářním roce dosáhne 1000 litrů.
Vychází se z hlášení o produkci – např. vinař, který v roce 2013 vyrobil 10.000 litrů vína a toto množství uvedl v hlášení o produkci, které zaslal do 15.1.2014 na ÚKZÚZ, má povinnost zaplatit odvod jednorázově (výpočet odvodu viz ODVODY) do 25.1.2015. Vinař, který v roce 2013 vyrobil 50.000 litrů, bude odvod splácet čtvrtletně, vždy k 25.4., 25.7., 25.10. 2013 a 25.1.2014 (výpočet odvodu viz ODVODY).
Odvody za vinice se platí za uplynulý kalendářní rok, a to nejpozději do 31.12.

Mám mladou vinici, vysazenou v roce 2012. Musím platit odvody Vinařskému fondu?

Dle zákona č.321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství se povinnost odvodů netýká pouze vinic do 3.roku od výsadby (tzn., že např. za vinici vysazenou v roce 2012 se odvody platí až za rok 2015) a vinic pro pokusné a výzkumné účely.

Platí se odvody Vinařskému fondu za burčák?

Z ustanovení § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 321/2004 Sb., o vinařství a vinohradnictví vyplývá, že odvody se vztahují na všechny druhy vín vyrobených na území České republiky a poprvé uvedených do oběhu. Dle Přílohy č. 1 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je víno definováno jako „produkt, který byl získán výhradně úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvých, rozdrcených nebo nerozdrcených vinných hroznů nebo hroznového moštu.“ Z toho vyplývá, že odvody se vztahují i na burčák.

Jak často musím posílat výkazy?

Formuláře se posílají spolu s platbou. Nebo je můžete vyplnit přímo v portálu farmáře.

Je možno žádat o podporu na obnovu vinice Vinařský fond?

Ne, toto již neumožňuje legislativa. Podpory týkající se restrukturalizace vinic apod. má na starosti Státní zemědělský a intervenční fond.

Chci požádat o podporu z Fondu. Na jaké aktivity se podpory poskytují?

Obecně je činnost Fondu definována v zákoně o vinohradnictví a vinařství v § 31 odst. 4 (viz část Legislativa). Toto dále rozvíjí § 1 vyhlášky MZe č. 97/2006 Sb., jedná se např. o oblast výstavnictví a přehlídek, seminářů a konferencí, tiskovin, vinařské turistiky atd.(blíže v části Legislativa).

Lze žádat podporu na projekt, který byl již realizován? (Zpětně)

Žádost o podporu nelze podat na již realizované projekty. Realizace projektu může být zahájena až po doručení rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Může žádat o podporu z Vinařského fondu fyzická osoba?

O podporu může žádat jak fyzická, tak právnická osoba.

 

Máte otázku, která souvisí s Vinařským fondem, pěstováním vína či přidruženou legislativou? Vyplňte prosím tento formulář a pracovníci Vinařského fondu se Vám obratem pokusí odpovědět (před odesláním komentáře se nejdříve zobrazí náhled dotazu).