Orgány

Orgány

Aktuální složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

JUDr. Bohumil Šimek, předseda
Bc. David Filip, M.A., člen
JUDr. Jaroslav Javornický, člen
Ing. Jiří Maděřič, člen
Ing. Libor Průdek, člen
JUDr. Luboš Bárta, člen
Mgr. Art. Michal Tetur, člen

Ing. Ondřej Beránek, člen
Ing. Petr Marek, člen
Ing. Štěpán Weitosch, člen

JUDr. Tibor Nyitray, člen

Ředitel Vinařského fondu

Ing. Jaroslav Machovec

Dozorčí rada Vinařského fondu

Ing. Alfréd Michalík, člen
Jan Husák, člen
Ing. Josef Uhlík, člen
Ing. Josef Vozdecký, místopředseda
Ing. Ladislav Skopal, předseda
Ing. Miroslav Volařík, člen

Ing. Pavel Kováčik, člen