Odkazy

Odkazy

Vína z Moravy, vína z Čech
Oficiální prezentace tuzemského vinařství a vinohradnictví. Vše na jednom místě: Vína z Moravy, vína z Čech, Svatomartinské, růžové, VOC, adresář vinařů, kalendář akcí … Web spravuje Národní vinařské centrum.

Ministerstvo zemědělství ČR
Oficiální prezentace Ministerstva zemědělství České republiky.

Národní vinařské centrum
Cílem obecně prospěšné společnosti Národní vinařské centrum je rozvoj vinařství na Jižní Moravě.

Svaz vinařů
Svaz vinařů ČR hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína.

Státní zemědělský a intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou a zprostředkovatelem finanční podpory EU.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
SZPI je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti nejen v oblasti vinohradnictví.

Původ a kvalita vína
Tento portál umožňuje veřejnosti prohlížení záznamů o zatřídění vína, kde jsou vedeny informace v souladu s § 26 zákona 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Zatřídění vína provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a privátní subjekty sdružení VOC (Víno originální certifikace).

Víno na dotek
Mobilní aplikace Víno na dotek vám pomůže v orientaci v tuzemských vínech, řekne, kde lze vína koupit, vysvětlí vinařské pojmy a umožní jednoduše sdílet oblíbené víno s přáteli.